Angol nyelvoktatás

Napjainkban egyre erősebb az az igény, hogy egy vagy több idegen nyelvet beszéljünk, használjunk. Ezt az igényt nem más, mint a mindennapi élet támasztja velünk szemben. Európa szívében és a világban a ma felnövő generációnak már elengedhetetlen a sikeres boldoguláshoz, az eligazodáshoz, a lehetőségek minél szélesebb kiaknázásához az idegen nyelv(ek) ismerete.

Azon túl, hogy segít az eligazodásban, érvényesülésben, számos jótékony hatással van ránk. Segít, hogy nyitottak legyünk más népek kultúrájára, megismerhessük történelmüket, gazdagítja tudásunkat, fejleszti személyiségünket.

Egyre szélesebb körben, valós igényként azonosítható az idegen nyelv tanulása az iskolaválasztó családok között, már alsó tagozatos gyermekek esetében is.

Iskolánkban, már az első évfolyamtól kezdve, emelt óraszámban, változatos óraszervezéssel, egyes foglalkozásokon két tanítási nyelvű formában, minden esetben a gyermekek életkori sajátosságait, érdeklődését, a nyelvtanuláshoz szükséges képességeket, készségeket egyéni szinten figyelembe véve, kis létszámú, vegyes életkorú csoportokban is tanuljuk az angol nyelvet.

Illeszkedve a MOA Suli arculatába, a nyelvórákon is nagy hangsúlyt kap a nyelvet tanuló gyermekek személyisége, nyelvhez fűződő viszonya, haladási üteme, terhelhetősége. Az egyéni odafigyeléssel, differenciálással biztosítjuk, hogy mindenki a neki megfelelő szinten és tempóban haladhasson. Az alkalmazott módszertani sokszínűség, több tanulási-tanítási szintér az egyéni igényeket is igyekszik kielégíteni, hogy a nyelvtanulás valóban hatékony, eredményes legyen.

Saját angol testvériskola programunk

A 2016/2017-es tanévtől már nem vagyunk egyedül a világban. Egy kedves newcastle-i általános iskolával együtt töltöttük az elmúlt és kezdtük boldogan és kíváncsian az idei tanévünket. S, hogy mi is vár ránk? Közös programok, élménybeszámolók, levelezés, ajándékozás, kölcsönös intézménylátogatás. Nem is olyan távoli célunk pedig a kalandokkal teli cserediák programunk. Segítségünkre lesz a kapcsolattartásban a tavalyi évben, vállalkozó gyermekekből megalakult angol levelező csoportunk.

Testvériskola programunkat a nyelvtanulás motivációjaként kezdeményeztük és indítottuk el. Boldogok vagyunk, hogy barátokra találtunk a nagyvilágban.