facebook

+36 70 636 7676

 

Angol nyelvoktatás

Napjainkban egyre erősebb az az igény, hogy egy vagy több idegen nyelvet beszéljünk, használjunk. Ezt az igényt nem más, mint a mindennapi élet támasztja velünk szemben. Európa szívében és a világban a ma felnövő generációnak már elengedhetetlen a sikeres boldoguláshoz, az eligazodáshoz, a lehetőségek minél szélesebb kiaknázásához az idegen nyelv(ek) ismerete.

Azon túl, hogy segít az eligazodásban, érvényesülésben, számos jótékony hatással van ránk. Segít, hogy nyitottak legyünk más népek kultúrájára, megismerhessük történelmüket, gazdagítja tudásunkat, fejleszti személyiségünket.

Egyre szélesebb körben, valós igényként azonosítható az idegen nyelv tanulása az iskolaválasztó családok között, már alsó tagozatos gyermekek esetében is. Az elmúlt tanév során döntött úgy a fenntartó és a vezetőség, hogy iskolánkban is szükséges e terület fejlesztése, magasabb óraszám biztosítása. Ennek eleget téve, jelentős ráfordításokat eszközöltünk. A korábbi egy főről, háromra növeltük az angol nyelvet oktató pedagógusok számát, köztük egy anyanyelvi angol tanár foglalkoztatásával.

Az új modell bevezetésével a hagyományos kerettantervi óraszámokat biztosító nyelvoktatáson túl, bevezettük a készségtárgyaknál a két tanítási nyelvű oktatást. Ezzel a fejlesztéssel a gyerekek heti óraszáma átlagosan négy – öt órával nőtt. Ehhez járulnak még hozzá az Egyesült Államokból hozzánk érkezett anyanyelvi pedagógus vezette tanórák, melyek valóságos anyanyelvi környezetet teremtenek a gyerekek számára, valamint további óraszám emelkedést eredményeznek. Ezeken a foglalkozásokon, a hagyományos angol órákon elsajátított ismereteiket próbálhatják ki a tanulók. Jelenleg a fejlesztésnek köszönhetően, átlagosan heti hét és tíz óraszámban tanítjuk az angol nyelvet az iskolában. Folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket mind a gyerekek, mind a szülők és az órákat tartó pedagógusok részéről, a tapasztalatok alapján a szükséges fejlesztéseket folyamatosan elvégezzük.

Célunk, hogy a tantermi, hagyományos keretekből is kilépve, más iskolai helyzetekben, kommunikáció útján is sajátítsák el az idegen nyelvet a gyerekek. Tapasztaljuk, hogy az órákon, különböző foglalkozásokon használt kifejezéseket, nyelvi fordulatokat rövid időn belül elkezdik a gyerekek használni, úgy, hogy észre sem veszik, egy idő után pedig természetessé válik számunkra, hogy egy tárgyat, cselekvést több formában is meg lehet nevezni, ki lehet fejezni.

Illeszkedve a MOA Suli arculatába, a nyelvórákon is nagy hangsúlyt kap a nyelvet tanuló gyerekek személyisége, nyelvhez fűződő viszonya, haladási üteme, terhelhetősége. Az idegen nyelvi foglalkozások során is maximálisan kihasználjuk az alacsony csoportlétszámok adta lehetőségeket, a személyre szabott oktatás lehetőségét, az egyéni odafigyelést, a differenciálást, mindezzel oldani is szeretnénk az esetleges, a csoportban az eltérő szintekből fakadó egyéni gátlásokat. Biztosítjuk, hogy mindenki a neki megfelelő szinten és tempóban haladhasson. Az alkalmazott módszertani sokszínűség, több tanulási-tanítási szintér az egyéni igényeket is igyekszik kielégíteni, hogy mind a gyerekek, mind a szülők elégedettek legyenek, a nyelvtanulás valóban eredményes legyen.
Akik mindezt a gyerekekkel megvalósítják, három kedves, mosolygós és felkészült pedagógus, Hope, Mariann és Betti néni.
Célunk, hogy örömteli legyen mindenki számára a nyelvtanulás.