facebook

+36 70 636 7676

 

Egészséges életmódra nevelés

Iskolánkban mindennapos testnevelés zajlik minden évfolyamon.
Az alsóbb évfolyamokban, főleg elsőben, minden feladatot játékosan valósítunk meg, hiszen a gyerekek alapvető tevékenysége a játék.
Hiszünk benne, hogy a játékos testnevelésórák segítségével a gyerekek megszeretik a mozgást, ezért örömmel vesznek részt az órákon.
A játékos testnevelésórák hatására élvezik a mozgást, hosszabb távon szükségletté válik számukra, aminek nagy szerepe van –többek között– az egészség megőrzésében, az eredményes tanulásban.
Második, harmadik évfolyamon is változatosan, játékosan telnek az órák, azonban itt már komolyabb feladatokkal egészül ki a program, mint például a tornával, atlétikával és gimnasztikával.

A felső évfolyamokban a kondicionális és koordinációs képességek sokoldalú fejlesztése történik.

A testnevelés órákat egészítik ki, a gyerekek által nagyon kedvelt délutáni sport szakkörök.
Ezeken a foglalkozásokon a szakkörösök megismerkednek a különböző labdajátékokkal, mint a floorball, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda és a röplabda. Ezek, és más játékok végzése közben sokoldalúan fejlődnek képességeik; megtanulnak együttműködni társaikkal, gyorsan reagálni az adott szituációban, megtanulják a különböző sportágak alap taktikai- és technikai elemeit.

Iskolánkban heti két testnevelés óra kiváltható két óra úszással. Szakképzett úszóedzőkkel, gyönyörű, modern környezetben játékos, technikai, erőnléti úszásoktatásban részesülnek a foglalkozást választó gyerekek.