Egészséges életmódra nevelés

Iskolánkban mindennapos testnevelés zajlik minden évfolyamon.

Az alsóbb évfolyamokban, főleg elsőben, minden feladatot játékosan valósítunk meg, hiszen a gyerekek alapvető tevékenysége a játék.
Hiszünk benne, hogy a játékos testnevelésórák segítségével a gyerekek megszeretik a mozgást, ezért örömmel vesznek részt a foglalkozásokon. A játékos testnevelésórák hatására élvezik a mozgást, hosszabb távon szükségletté válik számukra, aminek nagy szerepe van – többek között – az egészség megőrzésében, az eredményes tanulásban.

Második, harmadik évfolyamon is változatosan, játékosan telnek az órák, azonban itt már komolyabb feladatokkal egészül ki a program, mint például a tornával, atlétikával és gimnasztikával.

A felső évfolyamokban a kondicionális és koordinációs képességek sokoldalú fejlesztése történik.
A testnevelés órákat egészítik ki, a gyerekek által nagyon kedvelt délutáni sport szakkörök. Ezek, és más játékok végzése közben sokoldalúan fejlődnek képességeik; megtanulnak együttműködni társaikkal, gyorsan reagálni az adott szituációban, megtanulják a különböző sportágak alap taktikai- és technikai elemeit.

Iskolánkban heti két testnevelés óra kiváltható két óra úszással. Szakképzett úszóedzőkkel, gyönyörű, modern környezetben játékos, technikai, erőnléti úszásoktatásban részesülnek a foglalkozást választó gyerekek.