MOA szakkörök

2019/2020

 

 

Magyar felvételi előkészítő – Rita néni

(csütörtök: 8:00-8:40)

A hetedik évfolyam első félévében induló szakkör célja megkezdeni a középiskolai magyar felvételire való felkészítést.

Ennek során a nyelvi kompetenciákat fejlesztve átismételjük az általános iskolai nyelvtan tananyagot és irodalomelméleti ismereteket ötödik év elejétől. Fejlesztjük a szövegalkotási képességeket mindhárom alapvető szövegfajtában – a szókincsbővítést is szem előtt tartva. A felvételik hagyományait követve nagy hangsúlyt fektetünk majd a szólások és közmondások megismerésére és elsajátítására. A tanév során a szövegértés is nagy hangsúlyt kap majd – önállóan, illetve a felvételi tesztek részeként is.

A foglalkozásokon való részvétel magabiztossá teszi majd őket éles helyzetben is.

Média – fotózás szakkör leírás és munkaterv

(kedd: 15:30-16:00)

A média – fotózás szakkör keretein belül megismerkedünk a fényképkészítés alapjaival, megtanuljuk használni az eszközöket, majd fokozatosan elsajátítjuk azt a tudást, amely szükséges a fotózás különböző területeihez (pl. természetfotózás, portrékészítés, belső terek fotózása stb.). Emellett foglalkozunk képszerkesztéssel, montázsok összeállításával, illetve a képeket alapul véve videóalkotással.

Várjuk minden olyan felső tagozatos, elkötelezett diák jelentkezését, akit érdekel a fotózás, és szeretnének jobban megismerkedni ezzel a művészeti ággal.

Magyar felvételi előkészítő szakkör – Klári néni

(szerda: 8:00-8:40)

A szakkör célja diákjaink felkészítése a központi felvételi megmérettetésre.  A foglalkozások során átismételjük az általános iskolai magyar nyelv és irodalom tananyagot, elméleti, és főként gyakorlati síkon. Példafeladatsorokat oldunk meg, hogy a tanulók jártasságot szerezzenek a feladatok megoldásában. Nagy hangsúlyt helyezünk a szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztésére. A foglalkozásokon való részvétel után magabiztosabban, nyugodtabban állhatnak diákjaink a felvételi eljárás megpróbáltatásai elé.

Legórobot programozás.

(hétfő, péntek: 14:30-15:00)

Sikerorientált élmény alapú legórobot programozás, mely olvasási készséget illetve informatikai előképzettséget NEM igényel. A robotika mint a 21. század egyik vezető tudománya szinte mindenütt jelen van a hétköznapjainkban. Már nem sci-fi kategória az olyan autó, amelyik sofőr nélkül képes leparkolni, vagy a vezető nélküli metrószerelvény. Ezek mögött ott van az emberi intelligencia mérnöki kreativitása. Hogy mindez ne tűnjön holmi varázslatnak, a diákoknak is érdemes tudni az eszközök működése mögött meghúzódó algoritmusokról, érzékelőkről, elektronikus kommunikációs technológiáról. Nem kell, hogy mérnökök legyenek, de fontos, hogy lássák ezekben a mérnöki teljesítményt. Ebben segít a robotika, amely alkalmas az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, a műszaki szemlélet kialakítására.

Számos pozitív készséget fejleszt, pl a kreatív probléma megoldást.

Sport szakkör

(hétfő, kedd: 14:30-15:30)

Sportszakkörre elsősorban a felső tagozat tanulóit várjuk. A szakkörök hétfőn és kedden délután 14:30-tól kerülnek megrendezésre, ahol a különböző labdajátékokkal, sorversenyekkel, köredzésekkel és képesség fejlesztő akadálypályákkal foglalkozuk. A gyerekek megismerkedhetnek a labdajátékok taktikai, technikai elemeivel, fejlesztjük a mozgáskoordinációt és az erő-állóképességet.  Köredzésekkel a törzset és a főbb izomcsoportokat, mint a karokat, láb izmokat dolgoztatjuk meg. Különböző nehézségű akadálypályákkal a szem és a végtagok koordinációját, a kitartást és az egyensúlyérzéket fejlesztjük. A foglalkozásokon sok játékos sorverseny, kidobójátékok is szerepelnek.

Célom: a mindennapos mozgás jelszavának megfelelően a sport a szabadidősport népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása, hogy minden gyermek részére megtaláljuk a számára vonzó tevékenységet, élményszerzési lehetőséget, hogy jól érezzék magunkat.

Természetismereti szakkör

(csütörtök: 14:30-15:30)

A természetismeret szakkör célja, hogy elsősorban a biológia, kis részben a kémia és fizika világából jelenségeket mutassunk be a MOA tanulóinak. Ehhez olykor elég az Internet  vagy egy ppt. Jó pár alkalommal előfordul azonban, hogy egyszerű laboratóriumi eszközök és vegyszerek segítségével fogunk demonstrálni valamit. Semmi pánik: biztonságos kísérletek fognak zajlani. Ha szeretnél rácsodálkozni egy olyan világra amelynek elvont fogalmai, jelenségei láthatóvá válnak és te is bátor résztvevője szeretnél lenni egy-egy kísérletnek. akkor a természetismeret szakkört Neked találták ki. Találkozzunk csütörtökönként 14:30-tól Tibi bácsi tantermében.

Képzőművészeti szakkör

(szerda: 14:30-15:30)

A szakkör célja, hogy azok a gyerekek, akik a tanórák nyújtotta, némileg szűkösebb kereteken túl is szeretnének alkotó tevékenységet folytatni, erre lehetőséget kapjanak. A heti 1×60 perces foglalkozásokon teret kapnak a különböző egyéni projektek. Alkalom nyílik a tanórákon elkezdett feladatok tovább gondolására, a különböző elképzelések kipróbálására. Igyekszünk új, és minél változatosabb technikákat kipróbálni, egyedi kifejező eszközöket keresni.. Cél, hogy a szakköri foglalkozásokon nyugodt, elmélyült műhelymunka alakuljon ki, ahol a gyerek inspirációt kapjanak a vezető pedagógustól, és esetleg egymástól is.

Külsős szakkörök

Suli Foci (csütörtök 15:00 – 16:00)
Széll Ákos tel.szám: +36/70/246-5464 email: szeak87@gmail.com

Aerobic – Pandia Szabadidő és Sportegyesület
Olaj Viktória +36/205696455
olajviki@gmail.com

Ritmikus Gimnasztika (RSG)

Pásztori Edina +36/302119485

Tenisz
Vontszemű Gábor +36/30/366-5838