facebook

+36 70 636 7676

 

Személyközpontú iskola

Egy olyan nevelési-oktatási intézmény vagyunk, mely vállalását és tevékenységét tekintve hiánypótló a személyre szabottság, egyéni foglalkozás, kis létszámú foglalkozások, a segítségnyújtás és tehetséggondozás terén.

Iskolánk alapfeladata az alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, mely nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés-oktatás. Ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységünk a köznevelés egyik kiemelt feladata, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. A hatékony integrált és/vagy inkluzív nevelés szolgálatában is állnak az alacsony létszámú csoportok, egyes csoportokon belül pedig korlátozott, évfolyamonként két-két különleges bánásmódot igénylő gyermekkel. Fentiek alapján igyekszünk az igazi integrációt is megvalósítani, szeretetteljes, családias környezetben.

Az egy évfolyamra felvehető gyermek létszám maximum nyolc fő. Ez az alacsony osztálylétszám a tanítás és tanulás hatékonyságát szolgálja, a gyermekek tanulmányi eredményének javulásához kíván hozzájárulni. A tanulócsoportok kialakítása életkor szerint, évfolyamokba sorolással történik. Bizonyos tantárgyak esetében, ahol a hatékonyság szempontjából fontos az együtt gondolkodás, kreativitás, például rajz és technika órákon, vagy, ahol a nagyobb létszámú közös tevékenység hoz jobb eredményt, például ének és testnevelés órák, a gyerekek csoportösszevonással dolgoznak.
Az oktatási idő jellemzően negyvenöt perces foglalkozásokra és tizenöt perces szünetekre tagolódik. Első és második évfolyamon, de jellemzően az iskolát kezdő elsősöknél érvényesül a fokozatosság, itt rugalmas az időkezelés, tehát lehetőség van rövidebb foglalkozások tartására, hosszabb, rövidebb pihenőidők beiktatására.

Az intézmény pedagógusai különböző tanulásszervezési módokat alkalmaznak, ilyenek például a frontális vagy egyéni munka, de a tantárgy jellegéből adódóan, például természetismeret, technika órákon rendszeresen dolgoznak párban, csoportban. Hangsúly kerül az egyéni megismerésre, tapasztalásra és az azon alapuló tanulásra például ének-zene, vagy szintén a természetismeret foglalkozásokon, szakkörökön.

ÚJDONSÁG!

• Mozgásterápia
Az egyéni igényeket szem előtt tartva 2014 szeptemberétől lehetőség nyílik iskolánkban, hogy a gyerekek tanulási vagy magatartási nehézségein mozgásterápiával segítsünk, teljesítményüket javítsuk. A komplex mozgásterápia nagyon jól használható az iskolások tanulási - magatartási zavarainak korrekciójára, illetve ovisoknál a zavarok megelőzésére. Előny, hogy a gyerekek iskolaidőben, saját iskolájukban és a már megismert - megszeretett pedagógussal vehetnek részt a mozgásterápián!
• TSMT fejlesztőtorna
A 20 éves óbudai BHRG Alapítvánnyal együttműködve biztosítjuk a hozzánk járó gyermekeknek, hogy tanítási időben, a testnevelés órák terhére kaphassák meg a hat, hét éves korban nagy jelentőségű, és akár kilenc, tizenkét éves korig is eredményes speciális fejlesztést. Célunk, hogy jelentős terhet vegyünk le a szülők és gyerekek válláról, akik jellemzően csak tanítási idő után tudják megoldani az ilyen jellegű külön foglalkozás igénybe vételét.