Személyközpontú iskola

Egy olyan nevelési-oktatási intézmény vagyunk, mely vállalását és tevékenységét tekintve hiánypótló a személyre szabottság, egyéni foglalkozás, kis létszámú foglalkozások, a segítségnyújtás és tehetséggondozás terén.

Iskolánk alapfeladata az alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, mely nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés-oktatás. Ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységünk a köznevelés egyik kiemelt feladata, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. A hatékony integrált és inkluzív nevelés szolgálatában is állnak az alacsony létszámú csoportjaink, egyes csoportokon belül pedig korlátozott, évfolyamonként két-két különleges bánásmódot igénylő gyermekkel. Fentiek alapján igyekszünk az igazi integrációt, inkluzív nevelést megvalósítani, szeretetteljes, családias környezetben.

Az egy évfolyamra felvehető gyermek létszám maximum 12 fő. Ez az alacsony osztálylétszám a tanítás és tanulás hatékonyságát szolgálja, a gyermekek tanulmányi eredményének javulásához kíván hozzájárulni. A tanulócsoportok kialakítása életkor szerint, évfolyamokba sorolással történik. Bizonyos tantárgyak esetében, ahol a hatékonyság szempontjából fontos az együtt gondolkodás, kreativitás, például rajz és technika órákon, vagy, ahol a nagyobb létszámú közös tevékenység hoz jobb eredményt, például ének és testnevelés órák, a gyerekek csoportösszevonással dolgoznak.
Az oktatási idő jellemzően negyven perces foglalkozásokra, köztük tíz és húsz perces szünetekre tagolódik. Minden évfolyamon érvényesül a fokozatosság, rugalmas időkezelés. Lehetőséget biztosítunk akár rövidebb foglalkozások tartására, hosszabb, rövidebb pihenőidők beiktatására.

Különböző tanulásszervezési módokat alkalmazunk, ilyenek például a frontális vagy egyéni munka, de rendszeresen dolgozunk párban, csoportban. Hangsúly kerül az egyéni megismerésre, tapasztalásra és az azon alapuló tanulásra.