Nyelvoktatás

Angol nyelv

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben kerül bevezetésre egy új, beszédcentrikus, dinamikus nyelvoktató módszer, a Callan módszer. Jelenleg Magyarországon az egyetlen olyan iskola vagyunk, akik a módszert intézményi szintre emelték és beépítették kerettantervükbe. Ennek megvalósítását állandó partnerünk, az Executive Traning Center biztosítja, négy állandó oktatóval. A beszédkészséget, az élő környezetben való szövegértést

alsó évfolyamon (már első osztályban is) heti 4 órában, míg a felső évfolyamon heti 5 órában sajátítják el diákjaink.

Az órákon a társalgás gyorsan, az élőbeszéddel megegyező tempóban zajlik. Ez azért fontos, mert a valóságban is ilyen tempóban beszélnek az emberek, így kulcsfontosságú, hogy a tanuló megértse, amikor a természetes beszédtempóban kommunikálnak vele, és ő is erre lesz képes. A gyors tempónak köszönhetően a tanulónak nincs ideje az anyanyelvére fordítani a kérdéseket, válaszokat, onnan pedig vissza angolra, hanem természetes módon, reflexszerűen alakul ki a folyékony angol beszéd. A képzett oktatók minden nyelvtani vagy kiejtésbeli hibát azonnal korrigálnak, miközben megtanítják a helyes szóhasználatot és kiejtést, így a tanuló azt tanulja meg azonnal. Bár a Callan módszer túlnyomó részt a szövegértésen és beszéden alapszik, ez nem jelent szabad társalgást az órákon. Ezzel a módszerrel pontosan meghatározott ütemben tanulják meg lépésről lépésre az egyre nehezebb szavakat, mondatokat, nyelvtani szerkezeteket a nyelvkönyvben rögzített kérdésekből és válaszokból. A Callan könyvek tartalmazzák a legfontosabb szavakat és kifejezéseket, ami a folyékony nyelvtudáshoz szükséges. Minden modulhoz mindössze egy könyvre van szükség, valamint minden tanuló ingyenes hozzáférést kap az online gyakorló felülethez. A Callan angol órákon csak és kizárólag angolul zajlik az oktatás. Az oktató gyors beszédtempóban beszél, valamint a tanulóknak is ilyen tempóban kell válaszolni a feltett kérdésekre. Az oktató minden esetben megadja a maximális támogatást, hogy a hallgató a gyors beszédtempó mellett helyesen és folyékonyan válaszoljon a kérdésekre. A módszer egyik alappillére, hogy ne hagyja a tanulót az anyanyelvén gondolkodni, mert az lelassítja a beszédet, és sokszor helytelen mondatszerkezetek alkotásához vagy szóhasználathoz vezet. A cél, hogy a folyékony angol beszéd reflexszerűen, helyes kiejtéssel és angolsággal történjen. Az órákon rövid írás- és olvasás gyakorlatok vannak. Minden elvégzett modul után a tanulók egy modulzáró tesztet töltenek ki, amiben felmérik a megszerzett tudásszintjüket. A Callan módszerrel való nyelvtanulás teljesen más alapokon nyugszik, és más tanulási élményt nyújt, mint a hagyományos nyelvoktatási módszerek. A módszer 12 modulon keresztül vezet el a középfokú szintnek megfelelő nyelvtudás elsajátításához.

Német nyelv

Második idegennyelvként immár második éve választható a német nyelv. Heti két órában, öt csoportban folyik a nyelvoktatás, korosztály és nyelvi szint szerinti bontásban: van 3. és 5. osztályos csoport, továbbá a felső tagozaton egy gyengébb és egy erősebb kezdő, valamint egy haladó csoport. A csoportok létszáma 4-8 fő között van. Elsődleges célok: a német nyelv játékos megszerettetése, a kommunikatív (írott és szóbeli) nyelvhasználat egyre nagyobb mértékű elsajátítása, a nyelvtanulási stratégiák fejlesztése, valamint a német nyelvű országok megismerése és a német nyelvű digitális tartalmakban való jártasság. Ezekhez jól illő tankönyvek segítségével tanulnak a csoportok: Deutsch für Dich 2. (3. oszt.); Wir 1 (5. oszt.); valamint Beste Freunde 1. ill. 2. (felső tagozatos kezdő csoportok ill. haladó csoport).